top of page

    ‘’Evrenin bilinmezliğinde  yaşam bulan bir nokta içinde,  gökten deniz dibine milyarlarca çeşit kusursuz   yaratıma tanık olmanın; bu başyapıtı olabildiğince gezip görebilmenin, dokunabilmenin, içindeki sesleri duyabilmenin,  farklı kokularında  nefes alabilmenin değeri ve hissettirdikleri  benim için paha biçilmez bir mutluluk...

     İnsanoğlu varolsa da olmasa da yaşayabilen bu düzenin  farkında  olmak, kıymetini bilmek en büyük erdem. Çalışmalarımda doğayı ve barındırdığı sınırsız renk ve  formları harmanlayarak,  kaotik gerçeklikten uzaklaşmak için kendime ait bir hayal dünyası yaratıyorum. Bazen  resmin içinde görünürüm,  bazen gözlemlemek için dışında ve görünmezim…’’

“Witnessing billions of kinds of flawless creation, from the sky to the sea bottom, in a spot that comes to life in the unknown of the universe; The value of being able to visit and see this masterpiece as much as possible, touch it, hear the sounds inside it, and breathe in its different scents is an invaluable happiness for me...

Being aware of and appreciating this order, which can survive whether human beings exist or not, is the greatest virtue. By blending nature and its unlimited colors and forms in my works, I create a dream world of my own to get away from chaotic reality. Sometimes I appear inside the picture, sometimes I am outside and invisible to observe…”

bottom of page